Catalog khuyến mãi

 

Trong trường hợp sản phẩm sai mã, sai số lượng, sai giá, sai vị trí dẫn đến khách hàng mua nhầm hoặc sản phẩm không đạt chất lượng như cam kết, LOTTE Mart sẽ thực hiện chính sách đổi, trả hàng theo quy định như sau: