Catalog khuyến mãi

 

Chương trình Khách hàng Hội viên LOTTE Mart được quản lý và thực hiện bởi Công ty Cổ Phần TTTM LOTTE VIỆT NAM, được thành lập và họat động với mã số thuế 0304741634 do Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM cấp ngày 24/10/2006 (được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm), có trụ sở chính tại số 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Làm thế nào để trở thành Hội Viên Chương trình Hội Viên LOTTE Mart?
- Xuất trình chứng minh nhân dân Việt Nam hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài), điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Mẫu đơn xin cấp thẻ, khách hàng từ 18 tuổi trở lên sẽ trở thành Hội Viên của Chương trình Khách hàng Hội Viên LOTTE Mart (sau đây gọi là "Hội Viên").
- Thẻ Hội Viên LOTTE Mart được cấp miễn phí.
- LOTTE Mart được phép sử dụng các thông tin cung cấp trong Mẫu đơn xin cấp Thẻ Hội viên và tất cả những dữ liệu liên quan đến thói quen mua hàng tại hệ thống siêu thị LOTTE Mart của Hội Viên để tiến hành các hoạt động quảng cáo trực tiếp, cung cấp số liệu, và quản lý chương trình. Tất cả dữ liệu của Hội Viên sẽ được giữ bí mật.
- Sau khi đăng kí và nhận thẻ, Hội Viên có thể sử dụng thẻ ngay lập tức.

Ai có thể hưởng lợi từ Thẻ Hội Viên LOTTE Mart?

- Thẻ Hội Viên LOTTE Mart chỉ dành cho khách hàng cá nhân. Các cơ sở bán buôn không được hưởng ưu đãi của thẻ, và thẻ không được sử dụng cho các mục đích thương mại khác.

- Thẻ Hội Viên LOTTE Mart thuộc sở hữu của mỗi cá nhân và mang tên cá nhân đó, và chỉ được sử dụng bởi người đã ký lên Mẫu đơn xin cấp Thẻ Hội viên.

Làm thế nào để hưởng lợi từ Thẻ Hội Viên LOTTE Mart?

- Hội Viên xuất trình Thẻ Hội Viên LOTTE Mart khi thanh toán để tích lũy điểm thưởng. Trong trường hợp Hội Viên quên đem thẻ, vui lòng liên hệ quầy Dịch Vụ Khách Hàng để được xuất thẻ tạm.

- Giá trị tích lũy được tính bằng 1% trên tổng giá trị Hóa đơn mua hàng có sử dụng Thẻ hội viên của LOTTE Mart khi thanh toán.

- Hội viên có thể sử dụng số tiền tích lũy ngay cho lần thanh toán tiếp theo.

- Khi sở hữu Thẻ Hội Viên LOTTE Mart, Hội viên sẽ được hưởng quyền lợi của Chương trình Khách hàng Hội viên LOTTE Mart như mua hàng với giá đặc biệt dành cho Hội viên đối với các mặt hàng được chọn trong chương trình khuyến mãi tại Hệ thống siêu thị LOTTE Mart Việt Nam, hoặc được cộng thêm điểm theo từng chương trình ưu đãi.

- Toàn bộ những quyền lợi trên sẽ được áp dụng khi Hội viên xuất trình Thẻ Hội viên LOTTE Mart cho thu ngân mỗi lần thanh toán tại bất kì siêu thị nào thuộc Hệ Thống Siêu thị LOTTE Mart Việt Nam.

Điều kiện của Thẻ Hội Viên LOTTE Mart?
- Giá trị tích lũy điểm của khách hàng sẽ được lưu giữ trong 02 năm kể từ ngày Khách hàng dùng Thẻ hội viên LOTTE Mart mua hàng và được tích lũy điểm.
- Thẻ Hội Viên LOTTE Mart có thể được sử dụng tại tất cả siêu thị LOTTE Mart Việt Nam và tại các nơi là đối tác tham gia vào Chương trình Thẻ Hội Viên LOTTE Mart.
- Chỉ có Công ty Cổ Phần TTTM LOTTE VIET NAM có quyền quyết định những điều kiện hưởng lợi của Thẻ Hội Viên LOTTE Mart cũng như các điều kiện sử dụng thẻ liên quan đến thời hạn giá trị và các cửa hàng tham gia. 
- Thẻ Hội Viên LOTTE Mart và Thẻ dạng móc khóa vẫn thuộc sở hữu của LOTTE Mart, và LOTTE Mart, bất kỳ lúc nào có quyền:

   (i) chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình Hội Viên LOTTE Mart;

   (ii) từ chối phát hành Thẻ Hội Viên LOTTE Mart

   (iii) rút lại hoặc hủy bỏ Thẻ Hội Viên LOTTE Mart vì những lý do chính đáng.


- Những lý do chính đáng bao gồm việc lợi dụng hoặc cố tình lợi dụng Chương trình Hội Viên LOTTE Mart vào những mục đích trái với những điều kiện và điều khoản của chương trình hay bất kỳ nghi ngờ nào về sự không trung thực trong việc sử dụng thẻ.

Những điều kiện khác:
- Trong trường hợp mất thẻ hoặc hỏng thẻ, Hội Viên phải thông báo và liên lạc với quầy Dịch Vụ Khách Hàng để đăng ký thẻ mới với chi phí là 15.000 VND.
- Những thay đổi liên quan đến chương trình Hội Viên LOTTE Mart sẽ được thông báo chính thức tại tất cả siêu thị trong hệ thống LOTTE Mart Việt Nam.
- Khi kí tên vào bảng đăng kí Hội Viên LOTTE Mart, Hội Viên đã đồng ý nhận các thông tin quảng cáo từ LOTTE Mart.