Catalog khuyến mãi


Lưu ý: Khách hàng mua thẻ cào tại quầy Dịch vụ khách hàng sẽ không được hưởng điểm tích lũy của Thẻ Hội Viên cũng như các chương trình khuyến mãi khác của LOTTE Mart.