Catalog khuyến mãi

1. Sơ lược về "LOTTE Mart"

LOTTE Mart thuộc công ty Lotte Shopping, khai trương trung tâm đầu tiên tại Seoul vào tháng 04 năm 1998. Doanh thu đạt được một cách đột phá, đến cuối năm 2000 là 1 ngàn tỉ KRW. Tính đến đầu năm 2013, LOTTE Mart đã khai trương 102 trung tâm trên toàn quốc.

Bên cạnh việc mở rộng mô hình kinh doanh trong nước, LOTTE Mart còn tập trung phát triển ra thế giới. Cụ thể, LOTTE Mart đánh dấu sự xuất hiện ở thị trường Trung Quốc bằng việc mua lại hệ thống đại siêu thị "Makro" đang hoạt động ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2007, tổng số trung tâm đã mở ở Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại là 105. Tương tự, đã mua lại hệ thống "Makro" ở Indonesia, và con số trung tâm ở Indonesia tính đến nay là 32. Với đà phát triển này, ngày 18 tháng 12 năm 2008, LOTTE Mart đã khai trương thành công đại siêu thị thứ nhất với qui mô vào loại bậc nhất tại Việt Nam, tọa lac tại khu đô thị mới Nam Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến đầu năm 2013, LOTTE Mart đã khai trương 4 siêu thị tại Việt Nam: quận 7 và quận 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng.

LOTTE Mart còn sở hữu một hệ thống Trung tâm điều phối sản phẩm qui mô lớn. Điển hình là Trung tâm điều phối đặt tại Tỉnh Kyung Gy, có diện tích 108.900m2 bằng 12 lần diện tích của một sân bóng chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo lượng hàng hóa lưu thông cho các siêu thị, và có sản phẩm thương hiệu riêng tên "Wiselect".

Hội đủ các yếu tố cạnh tranh trong các ngành kinh doanh huyết mạch, LOTTE cố gắng thay đổi để trở thành doanh nghiệp mang tầm cở toàn cầu trong thế kỷ 21.

2.Triển vọng của "LOTTE Mart" đến năm 2018

NHÀ BÁN LẺ SỐ 1 CHÂU Á

3. Phương châm kinh doanh của LOTTE Mart Việt Nam

        Phát triển và nâng cao ngành phân phối của Việt Nam

                Đóng góp vào sự tăng trưởng thị trường trong nước của Việt Nam

                Mở rộng xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống toàn cầu của Lotte Mart

        Cùng lớn mạnh với doanh nghiệp bán lẻ nội địa

                Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau thay cho chạy đua và cạnh tranh

                Chia sẻ kiến thức về bán lẻ toàn cầu vì sự nghiệp cùng lớn mạnh

                Đóng góp cho thị trường đang đổi mới của Việt Nam