TÌNH BẠN - STANDARD


Cách 1: Đăng ký tại quầy DVKH

Cách 2: Đăng ký online tại Đây

  • Đăng ký miễn phí
  • Khách hàng đã có thẻ = thẻ thành viên TÌNH BẠN

(Các quyền lợi của khách hàng có thẻ Thành Viên trước đây có giá trị bình thường và không thay đổi)

  • Trong thời gian quy định, thành viên không đổi thẻ sẽ không được tính nâng hạng.
  • LOTTE Mart sẽ thu hồi thẻ cũ khi cấp thẻ nâng hạng mới.
  • Danh sách khách hàng sẽ được công bố trên Fanpage Facebook “LOTTE Mart Vietnam”, bảng thông báo của từng cửa hàng và/hoặc qua sms, email.
  • Không áp dụng tích điểm và khuyến mãi cho một số sản phẩm theo quy định nhà nước.
  • Không áp dụng khách sỉ, khách mua hàng với mục đích bán lại và khách hàng có hóa đơn bia.
  • LOTTE Mart có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình Thẻ thành viên mà không cần báo trước.
  • LOTTE Mart không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của KH nếu thông tin do KH cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định của chương trình.
  • LOTTE Mart được phép sử dụng thông tin ghi trong phiếu đăng ký và tất cả những dữ liệu liên quan đến việc mua sắm tại LOTTE Mart của KH thành viên để hỗ trợ cho các hoạt động marketing trực tiếp, thống kê và quản lý chương trình. Tất cả dữ liệu liên quan đến các thành viên sẽ được bảo mật.