*Xem dãy số trên thẻ thành viên
*Xem dãy số trên phần đầu hóa đơn