TPC

? Khách hàng có thẻ thành viên offline của LOTTE Mart & thẻ thành viên online (của Speed L) sẽ được giảm 20% trên tổng hóa đơn của (TPC). ?
? Địa điểm: Tại toàn bộ cửa hàng THE PIZZA COMPANY (TPC)
? Thời gian: 10/08/2018 – 30/09/2018
☘ Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho khách hàng có thẻ thành viên offline của LOTTE Mart & thẻ thành viên online (của Speed L).

☘Chương trình không áp dụng đồng thời với các CTKM khác.

TIN TỨC LIÊN QUAN
NHÃN HÀNG RIÊNG
LOTTE MART
  • Choice L

    Choice L là nhãn hàng tiêu biểu của LOTTE Mart với chất lượng vượt trội và giá cả hợp lí.

  • Choice L Prime

    Choice L Prime là nhãn hàng cao cấp hướng đến dòng sản phẩm có chất lượng và giá trị tốt nhất.

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

    Bằng việc truy cập vào lottemart.com.vn và điều hướng mà không điều chỉnh các tham số, Quý khách đã chấp thuận việc sử dụng cookies để LOTTE Mart cung cấp dịch vụ và ưu đãi phù hợp cho Quý khách. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem qua Điều Kiện Sử Dụng Cookies.